Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 2795 (93%) varav aktiva*387
Interna (boende) 223 (7%) varav aktiva*109
Totalt 3018 varav aktiva*496

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.