Corona (covid-19)

Med anledning av den rådande situationen med Coronavirus (Covid-19) kommer vi på Hyltebostäder att införa försiktighetsåtgärder som innebär att vi endast kommer att utföra akuta arbeten som innebär fara för person, fastighet eller egendom.

Som hyresgäst, fortsätt att felanmäla så kommer vi att åtgärda mindre akuta ärenden när det nuvarande läget är förändrat.

Vill du läsa mer om Corona följ länken till Folkhälsomyndigheten - https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/