VID AKUTA LÄGEN

Fastighetsberedskap

Ibland uppstår det tyvärr akuta problem i våra fastigheter, även efter vår ordinarie arbetstid. För att du som hyresgäst skall få hjälp när du behöver finns vår fastighetsberedskap tillgänglig för att ta emot akuta samtal. Det är viktigt att ärendet du vill anmäla är av akut slag. När det inte är akut vänd dig till vaktmästare eller växel 0345-181 00 på vardagar dagtid.

Det vi definierar som akuta fel är att det föreligger risk för skador på person eller fastighet/egendom. Om felet är av icke akut karaktär kommer det inte att behandlas av beredskapen. Ärendet lämnas då till vår ordinarie kundservice som lämnar uppdraget vidare till vår personal så snart de åter är i tjänst.

OBS! I de fall fastighetsberedskapen kallas ut och felet är av mindre allvarlig karaktär kan du som hyresgäst få ersätta utkörningsavgiften.

 

Exempel på allvarliga fel där du ska kontakta vår fastighetsberedskap:

• Krossad glasruta med risk för personskada eller inbrott
• Vatten strömmar ut från en ledning som gått sönder
• Stopp i avloppet som riskerar vattenskada
• En elledning har gått sönder, lägenheten är helt strömlös

Vår beredskap finns att kontakta för akut felanmälan mellan kl. 16:00-07:00 vardagar samt hela dygnet lördag och söndag.


Telefon Beredskap 0731 472 564