Information presentkort

För att stötta våra lokala företag har Hyltebostäders styrelse beslutat att ge alla hyresgäster ett presentkort på 200 kronor att använda hos lokala företag inom kommunen. Vår förhoppning är att så många företag som möjligt ska ta emot dessa.

Presentkortet gäller som betalning vid ett enskilt köptillfälle hos företag belägna i Hylte kommun. Presentkortet går inte att byta mot kontanter och understiger köpebeloppet 200 kronor får kunden inga pengar tillbaka.

Du som företagare sparar samtliga presentkort och fakturerar sedan Hyltebostäder vid ett samlat tillfälle, se vidare information om hur det görs nedan. Vår förhoppning är att presentkortet ska tas emot på samtliga köpställen i Hylte kommun som säljer någon form av produkt eller tjänst, men det är företaget som bestämmer om de vill ta emot presentkortet eller inte.

Sista dag att nyttja presentkortet är 31 juli 2020.

Varje presentkort har ett unikt nummer.

Presentkortet ska signeras av köparen och innehålla ett namnförtydligande samt telefonnummer.

Presentkorten sparas och skickas i samband med fakturering till Hyltebostäder, postadress:

Hyltebostäder
Box 145
314 22 Hyltebruk

Fakturan ska innehålla följande uppgifter:

 • Ansvarskod: 9000
 • Säljarens och köparens namn (Hyltebostäder) och adress
 • Identifiering av säljaren (organisationsnummer eller momsregistreringsnummer)
 • Uppgift om F-skattebevis
 • Fakturadatum
 • Fakturanummer
 • Det datum varorna beställdes eller tjänsterna utfördes
 • Fakturabelopp
 • Uppgift om momssats och momsbelopp
 • Specifikation av vad fakturan avser – i det här fallet ”Majgåva 2020” och nummer på den check/de checkar som du tagit emot, samt en specifikation av vad som inhandlats: produkt, kvantitet, moms och pris.
 • Betalningsvillkor
 • Betalningssätt (bankgiro eller plusgiro)
 • Beställarens namn – i det här fallet "Hyltebostäder – Majgåva 2020