Pressmeddelande

Pressmeddelande Hyltebostäder                                     2020-01-24

 

Översyn av sophanteringen i Örnabäckshult

I veckan fick samtliga hyresgäster i kvarteret Moss-, Sol- och Dalagatan i Hyltebruk ett brev med information om att Hyltebostäder kommer att ta ut en avgift från samtliga hyresgäster för eventuell framtida nedskräpning kring sopcontainrar i området. Detta kommer inte att ske.
– Nedskräpningen skapar av förståeliga skäl stor frustration hos alla parter, såväl hyresgäster som hos våra medarbetare, men att kräva ett kollektivt ansvarstagande när vi inte vet vem som skräpar ned är inte rätt väg att gå, säger Charlotta Lindahl, verkställande funktionär Hyltebostäder (VD). 

Hyltebostäder genomför nu en översyn av hela sophanteringen i området för att komma tillrätta med problemet. Flera hyresgäster har reagerat och ifrågasatt informationen som skickades ut.
– Vi ber om ursäkt för den oro som utskicket skapat. Vi är måna om att skapa trivsamma miljöer kring våra fastigheter. Det vi behöver titta på är utbildningsinsatser och förbättrad kommunikation kring sophanteringen. Vi behöver också hitta metoder att följa upp den nedskräpning som sker, säger Charlotta Lindahl.

 

För frågor eller mer information kontakta:

Charlotta Lindahl, verkställande funktionär (VD)
mobil: 0729-65 80 18