TV kanalerna 4 och 6 fungerar inte 7-8 Maj pga förändring på marknätet

Då markägaren ska göra en förändring på marknätet kommer Tv kanalerna 4 och 6 inte att fungera under den 7:e Maj och de förväntas att åter fungera igen under den 8:e Maj.