Nya telefontider

Vi har från och med den 2/9-19 ändrat våra telefontider, så hädanefter är vi kontaktbara mellan 08:00-15:00 måndag till fredag. All övrig tid hänvisar vi till er vaktmästare eller till vår fastighetsberedskap.