Ett stort tack till alla!

Ett stort tack till alla!

Med anledning av att Hyltebostäder har vunnit delat första pris i SABOs tävling ”Årets Bästa renoveringsprojekt” vill jag härmed rikta ett stort tack till alla! Detta var ett arbete som pågick under minst tre mandatperioder. Projektet hade en plan redan när jag började min anställning hösten år 2011. På grund av diverse nya lagkrav om bland annat tillgänglighet blev det en mycket omfattande renovering. Det har aldrig funnits någon politik i våra beslut utan alla har hela tiden dragit åt samma håll. Det var ett stort ögonblick för oss på Hyltebostäder att få hålla ett föredrag om vårt projekt på SABO s fastighetsdagar i Gävle, som en av de tre nominerade, inför Sveriges fastighetselit. Att sedan få vinna ett första pris går inte att beskriva. Det är nu många både små och stora bolag som kan ta rygg på Hyltebruk från Halland. Kan ni kan vi!

Tack

Claes

Juryns motivering till Bostadsstiftelsen Hyltebostäders Ombyggnad Storgatan:

”Med framtidstro, stolthet och med ansvar för ortens utveckling har företaget omvandlat tomma lägenheter och lokaler till en helt uthyrd byggnad. De har skapat ett målgruppsanpassat innehåll i dessa lägenheter och lokaler samt skapat en ny centrumbild. Denna idé och genomförande kan inspirera till vidare satsningar på orter med liknande förutsättningar.”

Om SABO

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, är bransch- och intresseorganisation för 300 allmännyttiga bostadsföretag.

Tillsammans äger och förvaltar medlemsföretagen nästan 802 000 bostäder. SABO-företagens samlade lokalyta uppgår till 8,4 miljoner kvadratmeter. SABO-företagen omsätter 61 miljarder kronor per år och har cirka 12 000 anställda.