Hylte Kommun

Hylte kommun är belägen på gränsen mellan Småland och Halland och är Hallands läns enda inlandskommun. Kommunen gränsar i väst till Falkenbergs kommun, i söder till Halmstads kommun samt i norr till Gislaveds kommun. Idag har kommunen ca 11000 invånare och en total yta på 1046 kvadratkilometer. Tätorterna i kommunen är Hyltebruk, Torup, Unnaryd, Rydöbruk, Landeryd samt Kinnared. Småorterna som ingår är Brännögård, Drängsered, Långaryd samt Nyby.

Centralorten Hyltebruk är ett typiskt brukssamhälle och bildades år 1909 kring pappersbruket.

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder är det allmännyttiga bostadsbolaget i Hylte kommun som förvaltar både egna och kommunens fastigheter, totalt drygt 530 lägenheter och 70000 kvadratmeter lokalyta såsom skolor och äldreboende. Förutom lägenheter och lokaler driver Hyltebostäder dessutom två fjärrvärmenät. Under de senaste åren har Hyltebostäder vuxit både i omsättning och till antalet anställda.

 

 

Uppdaterad 2018-02-23