Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 2825 (92%) varav aktiva*368
Interna (boende) 230 (8%) varav aktiva*107
Totalt 3055 varav aktiva*475

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.