Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 2933 (93%) varav aktiva*342
Interna (boende) 220 (7%) varav aktiva*98
Totalt 3153 varav aktiva*440

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.