Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 3043 (93%) varav aktiva*344
Interna (boende) 213 (7%) varav aktiva*94
Totalt 3256 varav aktiva*438

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.