Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 2858 (93%) varav aktiva*360
Interna (boende) 221 (7%) varav aktiva*94
Totalt 3079 varav aktiva*454

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.