Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 2990 (93%) varav aktiva*368
Interna (boende) 208 (7%) varav aktiva*85
Totalt 3198 varav aktiva*453

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.