Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 3079 (93%) varav aktiva*356
Interna (boende) 216 (7%) varav aktiva*92
Totalt 3295 varav aktiva*448

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.