Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 3145 (94%) varav aktiva*313
Interna (boende) 195 (6%) varav aktiva*80
Totalt 3340 varav aktiva*393

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.