Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 2825 (92%) varav aktiva*371
Interna (boende) 230 (8%) varav aktiva*110
Totalt 3055 varav aktiva*481

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.