Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 2890 (93%) varav aktiva*341
Interna (boende) 228 (7%) varav aktiva*96
Totalt 3118 varav aktiva*437

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.