Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 3188 (95%) varav aktiva*382
Interna (boende) 182 (5%) varav aktiva*69
Totalt 3370 varav aktiva*451

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.