Registrera dig

Fyll i dina personuppgifter. Fält markerade med Obligatoriskt fält är obligatoriska

 • Svenskt personnr:
 • Person/Orgnr:
 •  - 
 • PIN-kod
 • Din PIN-kod ska bestå av fyra siffror
 • Bekräfta PIN-kod
 • E-postadress
 •  
 •  
 • Tänk på att du kan behöva se över dina inställningar för skräppost för att kunna ta emot e-post från avsändaren noreply@hyltebostader.se.
 • Jag har läst och förstått nedanstående information.

Information om behandling av personuppgifter enligt GDPR

Med anledning av din anmälan till Bostadsstiftelsen Hyltebostäders bostadskö kommer Hyltebostäder att behandla personuppgifter om dig. Hyltebostäder är därmed personuppgiftsansvarig för uppgifterna.

Den här informationen, som Hyltebostäder i egenskap av personuppgiftsansvarig är skyldig att tillhandahålla, syftar till att informera dig om hur och varför denna personuppgiftsbehandling sker. Du kan när som helst kontakta Personuppgiftsansvarig på telefon 0345-181 00 för mer information om detta.

Uppgifter du anger i anmälan till bostadskön (såsom namn, personnummer, adress, telefon och email), behandlas för att vi ska kunna kontakta dig angående eventuella erbjudanden om lägenheter samt för att kunna förmedla kontakt mellan avflyttande och inflyttande hyresgäster. Dessa uppgifter kommer att behandlas av berörd personal inom Hyltebostäder. Ditt personnummer kan användas som användaridentitet för att logga in på Hyltebostäders webbplats. Uppgifter om namn och personnummer behandlas även i samband med eventuell kreditupplysning för att kunna pröva en lägenhetsansökan. För detta ändamål förmedlas uppgifter vidare till tredje part i form av kreditupplysningsföretag. Hyltebostäder behandlar de insamlade uppgifterna från dig för att kunna vidta de åtgärder som följer av att du begärt att få stå i Hyltebostäders bostadskö med syfte att i förlängningen ingå ett hyresavtal med oss.

Personuppgifter som kan förekomma om dig i e-postmeddelanden, web-trafik, sparade dokument m.m. samt inloggningsuppgifter till IT-system kommer med nödvändighet att behandlas automatiskt i våra IT-system.

Vi kommer att spara dina personuppgifter under tiden som du står i bostadskön, har kontrakt hos oss samt för en tid om maximalt 2 år därefter, eller längre om du har obetalda skulder hos oss.

Du har rätt att begära tillgång till personuppgifter som finns sparade om dig och att få dessa rättade om de är felaktiga. Under vissa förutsättningar kan du begära att personuppgifter raderas, att behandlingen av personuppgifterna begränsas och har under vissa förutsättningar rätt att invända mot behandling. Vissa uppgifter kan du i vissa fall begära ska överföras i maskinläsbart skick till annan personuppgiftsansvarig.

Om du upplever att vi inte behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt har du alltid rätt att vända dig med klagomål till Datainspektionen.

Mer information finns på fliken Information, GDPR.
Du kan även vända dig till Dataskyddsombudet Jessica Karlsson 0346-886008
e-post: jessica.karlsson@falkenberg.se