Örnaskolans kök

Objektet avser renovering och ombyggnad av centralkök. Det nya köket får en kapacitet på ca 2500 portioner. Projektet omfattar att:

  • - Bygga om för att förbättra flödet i köket.
  • - Byta ut stora delar av installationer och köksutrustning
  • - Riva befintlig och installera ny varukyla
  • - Fönsterbyte
  • - Ytskiktsrenovering inkl. golv
  • - Markarbeten och asfaltering vid återställande av mark
  • - Bygga nytt fläktrum på tak och i stora delar nytt ventilationssystem