Priser för anslutning villa - 2023


Fjärrvärme är en prisvärd energikälla som ger ett behagligt inomhusklimat.

Priset hos oss består av en fast del som du inte kan påverka och en energidel, som du kan påverka genom att göra hållbara val för din fastighet.


Fast avgift

Den fasta avgiften täcker en del av de fasta kostnader Hyltebostäder har för fjärrvärmeverksamheten. Detta kan vara till exempel rörsystem, fastigheter, system och mätare.

Energiavgift

Energiavgiften täcker resterande del av de fasta kostnaderna samt rörliga kostnader såsom bränslekostnader.


Anslutningsavgift: 80 000 kr

Fast avgift: 4 650 kr/år

Energipris: 0,72 kr/kWh


Använder ni 15 000 kWh/år blir den rörliga kostnaden 10 800 kr/år. 

Använder ni 20 000 kWh/år blir den rörliga kostnaden 14 400 kr/år.

Använder ni 25 000 kWh/år blir den rörliga kostnaden 18 000 kr/år.

Samtliga priser är inkl. moms. Priserna tillåts indexregleras årligen.