TV & Fiber

I alla Hyltebostäders fastigheter erbjuds ett basutbud. I basutbudet innefattas kanalerna 1-4, Svt24, Barnkanalen och Kunskapskanalen som i dagsläget sänds analogt (dock kan utbudet av kanaler skilja sig mellan olika adresser).

Mina TV-kanaler fungerar inte, vad gör jag?

Gäller det ditt basutbud ska du kontakta Mediateknik på 0340-679290, problem med övriga kanaler utöver basutbudet hänvisas till din tjänsteleverantör.

 Fiber

Våra lägenheter är anslutna till GlobalConnect och du hittar på deras hemsida vilka bredbands- och TV-leverantörer du kan ansluta dig till. 


 

Viktig information! 

Teracom moderniserar det digitala marknätet

Den 28 oktober 2021 så kommer statliga Teracom, som förvaltar det digitala marknätet för TV, att göra en uppgradering av TV-nätet som ger bättre bildkvalitet. 

För hyresgäster hos Hyltebostäder så innebär det följande:

Förändringar att ske den 28/10 avseende kanalerna: 

  • SVT1
  • SVT2
  • SVT24
  • Kunskapskanalen
  • TV 4

För er som tar emot ovanstående kanaler genom kabel-TV-nätet analogt så gäller följande:

Arbetet med uppgraderingen har påbörjats, men är försenat på grund av långa leveranstider på material. Vi gör allt vi kan för att se till så att kanalerna kommer tillbaka snarast.

Arbetet är planerat till V45 under förutsättning att vi erhåller beställt material. Fram tills dess kommer kanalerna att saknas i utbudet.

 

Ni som har egen TV-box hos Boxer hänvisas till dessa för vidare information. Besök gärna www.boxer.se.